Menu

header ertekek taj

Tengelyét a Bódva völgye adja, melyet Gömör felől a Sajó, Abaújtól a Hernád szab ki a földabroszon. A Bódva a Gömör—Tornai-karszton és a Szendrői-hegységen is keresztültolakszik. A karszt fennsíktáblái közül a Baradlát rejtő Szilicei-fennsík, aztán a belőle kiágazó Tornai-Alsó-hegy meghatározó a táj képében és a tőle délre emelkedő Szalonnai-karszt és a Tornai-dombság. A hegyek déli oldalát legelők és karsztbokor-erdők tarkítják, melyek nyár derekára mediterrán társaikhoz hasonlóan megfakulnak a perzselő napon. Ezzel szemben az északi oldalak és a patakok vadregényes völgyei általában nyáron is üdék maradnak. Növény- és állatviláguk számos, csak erre a vidékre jellemző, bennszülött fajjal rendelkezik.
A honismeret megteremtőjének megyeismertetéséből. „A hegyei magasak is és sok van belőlük; itt is, ott is folyamatos rendben helyezkednek el, mintha csak mesterségesen jöttek volna létre. (...) A hegyeknek többnyire zordon a látványa: a lábaik kopaszok, majd a lejtőik erdőkkel és bozótokkal borítottak, meredek ormaik pedig kőszirteket és sziklafalakat tárnak elénk. Nem hiányoznak azonban az olyanok sem, amelyek megengedik a művelést: legelsősorban azok, amelyeknek a teteje sima és nyitott fennsíkot képez. Amiképpen ugyanis ezek dús fűnek és kaszálóréteknek örvendenek, éppen úgy lejtőik alsó részeit itt gabonatermő szántóföldekkel, másutt szőlővel művelik. (...) Amerre a hegyek meredélyei megszelídülnek, ott patakokkal és csermelyekkel öntözött völgyek terjeszkednek: ezek teli vannak falvakkal, mivel rendkívül alkalmatosak a letelepedésre."

(Bél Mátyás: Torna vármegye leírása, 1730-as évek, ford. Tóth Péter)

Go to top